Organizacje

Fundacja Aeris Futuro

Kraków, Polska

Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534

tel.: 693 589 391
email: biuro@aerisfuturo.pl
www: http://www.aerisfuturo.pl/

Organizacja działa na rzecz środowiska naturalnego. Misją Fundacji jest skuteczne przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie odpowiedzialnego biznesu.