Fundacja Bank Żywności SOS

ul. Stanisława Bodycha 97
05-820 Reguły

telefon: 22 723 02 71, 22 753 85 00
fax: 22 723 02 71
http://www.bzsos.pl/
email: bzsos@bzsos.pl

Misją i celem pracy Fundacji jest pozyskiwanie żywności zagrożonej zmarnowaniem, a następnie przekazywanie jej najbiedniejszym mieszkańcom województwa mazowieckiego.

Dostępne granty