Organizacje

Fundacja Bank Żywności SOS

Piastów, Polska

ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820

tel.: 22 723 02 71, 22 753 85 00
email: bzsos@bzsos.pl
www: http://www.bzsos.pl/

Misją i celem pracy Fundacji jest pozyskiwanie żywności zagrożonej zmarnowaniem, a następnie przekazywanie jej najbiedniejszym mieszkańcom województwa mazowieckiego.

stopka strony