Fundacja Civis Polonus

ul. Bagatela 10/36
00-585 Warszawa

telefon: 22 827 52 49; 509 725 536
fax: 22 827 52 49
http://www.civispolonus.org.pl/
email: fundacja@civispolonus.org.pl

Fundacja stawia sobie za cel rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom aktywne uczestniczenie w życiu publicznym. Realizuje projekty z zakresu edukacji obywatelskiej, dotyczące funkcjonowania jednostki i roli obywatela na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz europejskim. Programy realizowane przez Fundację uczą młodych ludzi zasad funkcjonowania instytucji publicznych gminnych, wojewódzkich, państwowych oraz unijnych. Fundacja pracuje z przedstawicielami administracji publicznej, by wspólnie kreować mechanizmy udziału obywateli w procesach decyzyjnych. Tworzy również programy aktywnej edukacji obywatelskiej na poziomie szkół i gmin.