Fundacja Dla Jedności

Balladyny 6 lok. 11
20-601 Lublin
LUB

telefon: 696 773 799
email: dlajednosci@gmail.com

Fundacja Dla Jedności zastała powołana w sierpniu 2010 roku w Lublinie i jest organizacją pozarządową o charakterze non profit. Najważniejszym działaniem fundacji jest edukacja pozaformalna w szczególności prowadzenie zajęć coachingowych dla studentów. Misją Fundacji Dla Jedności jest inspirowanie twórczego rozwoju, wspieranie osób ambitnych i szczególnie uzdolnionych, promowanie równoczesnego łączenia tradycji i nowoczesności. Fundacja prowadzi szkolenia dla firm, urzędów i organizacji pozarządowych.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.