Organizacje

Fundacja Dla Jedności

Lublin, Polska

Balladyny 6 lok. 11, 20-601

tel.: 501 201 165
email: dlajednosci@gmail.com
www: www.dlajednosci.org

Fundacja Dla Jedności zastała powołana w sierpniu 2010 roku w Lublinie i jest organizacją pozarządową o charakterze non profit. Najważniejszym działaniem fundacji jest edukacja poza formalna w szczególności prowadzenie zajęć coachingowych dla studentów. Misją Fundacji Dla Jedności jest inspirowanie twórczego rozwoju, wspieranie osób ambitnych i szczególnie uzdolnionych, promowanie równoczesnego łączenia tradycji i nowoczesności. Fundacja prowadzi szkolenia dla firm, urzędów i organizacji pozarządowych.