Gov_LAB: program dla samorządów

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
27.01.2020

Udział w tym innowacyjnym programie zapewni uczestnikom wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania usług lub programów dla przedsiębiorców. Organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

tablica z karteczkami

Program edukacyjny Gov_LAB jest oparty o metodologię service design oraz design thinking dopasowaną do potrzeb instytucji publicznych. Dla uczestników przygotowano m.in. warsztaty projektowe, zjazdy edukacyjno-networkingowe i dzień demonstracyjny.

Zasady uczestnictwa
Do udziału zgłaszają się zespoły projektowe składające się z 3-7 pracowników, których kompetencje się uzupełniają. Co najmniej 3 członków zespołu powinno być na stałe zaangażowanych w proces projektowy. Na etapie wnioskowania do programu należy zgłosić opis problemu, na jaki ma odpowiedzieć usługa zaprojektowana w trakcie procesu. Wybrane zespoły wezmą udział w jednej z dwóch edycji, których realizacja planowana jest w 2020 r. Każda edycja będzie trwała ok. 4 miesiące.

Zgłoszenia do 20 lutego 2020.

Więcej informacji