Więcej pieniędzy dla demokracji

21.01.2019

Parlament Europejski chce potrojenia budżetu programu „Prawa i wartości”, który będzie służył ochronie praw obywateli w latach 2021-2027.

Demokracja jest lepsza niż dyktatura

Komisja Europejska na realizację programu zaproponowała 642 mln euro, ale Parlament Europejski postuluje o wzrost kwoty do 1 834 mld euro.

Program „Prawa i Wartości” będzie wspierał organizacje społeczeństwa obywatelskiego w działaniach na rzecz równouprawnienia, zwalczania przemocy, praw człowieka, wolności, demokracji i państwa prawnego.

W sytuacjach awaryjnych organizacje społeczeństwa obywatelskiego będą mogły występować o środki bezpośrednio do Komisji Europejskiej, bez udziału władz swojego państwa. Będzie to możliwe w przypadku, gdy w kraju członkowskim zagrożone są podstawowe wartości demokracji.

Więcej informacji