Indeks Start2Star – stypendia dla maturzystów

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
05.03.2019

Fundacja im. Lesława A. Pagi przyzna 14 tegorocznym maturzystom z niezamożnych rodzin stypendia na studia w ramach XII edycji programu „Indeks Start2Star". Zgłoszenia nadsyłać można do 17 maja.

uczniowie
Autor zdjęcia lub licencja: 
Brooke Cagle, Pixabay

„Indeks Start2Star” to program stypendialny, którego celem jest zapewnienie środków na studia grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin.

14 wybranych osób otrzyma stypendium w wysokości 1600 zł brutto miesięcznie. Będzie ono wypłacane przez cały okres studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia.

O stypendium starać się mogą tegoroczni maturzyści, którzy na świadectwie przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej uzyskali średnią ocen minimum 4,0. Miesięczny dochód na osobę w ich rodzinie (w ciągu dwóch ostatnich lat) nie może przekraczać 1500 zł netto. Podczas oceny wniosków pod uwagę brana będzie również aktywność społeczna kandydatów, przedsiębiorczość oraz zaangażowanie w wolontariat.

Więcej informacji