Nagroda Społeczeństwa Obywatelskiego EESC

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
18.06.2019

W tym roku o nagrodę powalczą ci, którzy działają na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet i walki o równouprawnienie płci.

mat. organizatorów

Nagroda Społeczeństwa Obywatelskiego, fundowana przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, przyznawana jest inicjatywom, które wnoszą szczególny wkład w budowaniu jedności i tożsamości europejskiej. Nagroda ma przyczyniać się do lepszego uwidocznienia roli, jaką mogą odegrać organizacje społeczeństwa obywatelskiego lub osoby indywidualne w promowaniu wspólnych wartości leżących u podstaw integracji europejskiej. 

Hasło tegorocznej edycji konkusu brzmi: „Więcej kobiet w europejskim społeczeństwie i gospodarce”. Nagroda zostanie przyznana za nowatorskie inicjatywy i projekty mające na celu walkę o równość szans dla kobiet i mężczyzn oraz ich równe traktowanie we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego.

W puli nagród jest aż 50 tys. euro. Pierwsze miejsce jest warte 14 tys. euro.

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 września 2019 roku do godz. 10. 

Więcej informacji