Podnieś poziom, postaw do pionu

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
25.05.2017

Systemy zapewniania jakości pracy z młodzieżą opisano w nowej publikacji Komisji Europejskiej. Bezpłatną broszurę można pobrać w internecie.

fragment okładki raportu
Autor zdjęcia lub licencja: 
fragment okładki raportu

Publikacja ma pełnić funkcję podręcznika dla decydentów i liderów organizacji pozarządowych, którzy chcieliby poprawić jakość pracy z młodzieżą. 

W poradniku opisano m.in. wskaźniki pomocne przy ocenie poziomu pracy, jak i narzędzia niezbędne do tego, by ocenić postępy w osiąganiu tych celów. Czytelnicy dowiedzą się również, jak wdrażanie systemu poprawy jakości może przyczynić się do rozwoju organizacyjnego stowarzyszenia czy fundacji.

Podręcznik napisano w taki sposób, by był użyteczny dla wszystkich osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą.

Wzbogacono go dodatkowo o przykłady różnego rodzaju narzędzi służących podnoszeniu jakości, stosowanych aktualnie w organizacjach.

Publikację można pobrać ze strony EU Bookshop.

Aktualności powiązane