Erasmus+ dla wszystkich

27.02.2019

Komisja kultury i edukacji Parlamentu Europejskiego przyjęła założenia Programu Erasmus+ na lata 2021–27. Nowe reguły mają wspierać osoby z mniejszymi możliwościami.

fot. materiały prasowe
Autor zdjęcia lub licencja: 
fot. materiały prasowe

Europosłowie chcą, by Komisja Europejska i krajowe agencje zajmujące się Programem Erasmus+ przygotowały projekt dotyczący włączania do programu osób wykluczonych z niego z różnych względów. Choć Erasmus+ zapewnia cześciowe finansowanie, osobom uboższym, bez odpowiedniego zaplecza finansowego, trudno jest z niego skorzystać.

Komisja przyjęła propozycje poprawek, które mają znieść wszystkie bariery ekonomiczne, społeczne i kulturowe oraz umożliwić większej liczbie osób wzięcie udziału w programach edukacyjnych. Europosłowie przewidują, że dzięki potrojeniu budżetu programu z możliwości kszałcenia lub szkolenia za granicą będzie mogło skorzystać nawet do 12 mln osób, czyli trzy razy więcej niż w latach 2014-2020.

Propozycja komisji kultury przewiduje również możliwość skorzystania z Erasmusa+ przez pracowników placówek wczesnoszkolnych, młodych sportowców, a także trenerów. Priorytetem mają być też wymiany zawodowe w sektorze edukacji, zwłaszcza w regionach przygranicznych. Europosłowie zwiększyli budżet także na ten cel.

Ostateczny poziom finansowania nowego programu zostanie ustalony po wypracowaniu przez państwa członkowskie porozumienia dotyczącego wysokości budżetu UE na lata 2021-2027.