Czy w stolicy żyje się najlepiej?

02.03.2020

Z najnowszej publikacji Eurofund wynika, że jakość życia w europejskich stolicach jest wyższa w porównaniu z pozostałymi miastami.

Warszawa

Biorąc pod uwagę ciągły wzrost populacji miast stołecznych i koncentrowania w nich zasobów, publikacja Eurofund bada źródło zalet stolic pod względem jakości życia. Co sprawia, że mieszkańcy stolic deklarują większą satysfakcję z życia niż ci, którzy żyją w innych miastach?

Publikacja dostępna jest tutaj.