Europejczycy w ruchu

10.07.2019

Ponad 1,3 miliona Europejczyków pracuje w kraju innym od tego, w którym mieszka, a ponad 1,7 miliona studiuje za granicą.

młodzi Europejczycy

Nigdy przedtem Europejczycy nie przemieszczali się tyle, co teraz. Mobilność dotyczy każdej sfery życia – pracy, edukacji czy spędzania czasu wolnego. Publikacja podzielona jest na cztery rozdziały. Poszczególne części dotyczą 1) osób przemieszczających się pomiędzy krajami UE, 2) studiów i pracy za granicą, 3) środków transportu, którymi podróżują Europejczycy, 4) podróży.

Publikacja dostępna jest tutaj.