Garść EDUinspiracji

26.02.2019

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do lektury publikacji, w której zebrano najlepsze projekty Konkursu EDUinspiracje 2018. Jej autorzy docenili m.in. działania Regionalnych Punktów Informacyjnych Eurodesku.

materiały prasowe
Autor zdjęcia lub licencja: 
fot. materiały prasowe

Publikacja opisuje najciekawsze projekty realizowane przez beneficjentów programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz przybliża sylwetki osób aktywnie zaangażowanych w realizację projektów edukacyjnych w Konkursie EDUinspiracje 2018, którego hasło brzmiało "Podziel się sukcesem!". 

Została pomyślana jako zbiór dobrych praktyk. Zebrane w niej przedsięwzięcia cechuje wysoka jakość, wzorcowa realizacja, efektywność i innowacyjność.  

Jej autorzy docenili również dwie ekipy Regionalych Punktów Informacyjnych Eurodesku: w Lesznie (główna nagroda za najaktywniejszą działalność) oraz w Krakowie. Ten pierwszy na swój sukces zapracował sobie m.in. skutecznymi kampaniami informacyjnymi w mniejszych miejscowościach, zaangażowaniem w wiele europejskich wydarzeń i aktywnością w mediach. Punkt krakowski wyróżniony został m.in. za wykorzystanie do komunikacji z młodymi ludźmi nowych technologii, autorskie warsztaty dla szkół i organizację dni informacyjnych inicjatywy "Time to Move". 

Publikacja dostępna jest online na stronach FRSE.