Mobilność młodych wolontariuszy

16.08.2018

Komitet Regionów zaprasza do lektury raportu opisującego czynniki utrudniające oraz ułatwiajace mobilność młodych wolontariuszy w Europie.

pixabay
Autor zdjęcia lub licencja: 
pixabay

Publikacja zawiera przegląd ram polityki Unii Europejskiej dotyczących wolontariatu transgranicznego. Jej autorzy opisują m.in. charakterystyki i czynniki motywujące młodych do wyjazdów na projekty wolontariackie, potrzeby wolontariuszy, korzyści płynące z wolontariatu oraz wyzwania stojące przed młodymi wolontariuszami. Osobny rozdział został ponadto poświęcony krajowym systemom wsparcia wolontariuszy funkcjonujacym w poszczególnych państwach wspólnoty. 

Raport - również w języku polskim - można pobrać ze stron UE.