Nowe technologie w pracy z młodzieżą

12.02.2018

„Developing digital youth work” - taki tytuł nosi nowa publikacja Komisji Europejskiej skierowana do pracowników młodzieżowych i decydentów odpowiedzialnych za polityki młodzieżowe.

materiały prasowe
Autor zdjęcia lub licencja: 
materiały prasowe

Publikacja powstała w ramach grupy roboczej "'Risks, opportunities and implications of digitalisation for youth, youth work and youth policy" powołanej do pracy nad Programem UE dla Młodych na lata 2016-2018. Zawiera szereg informacji dotyczących zagrożeń i możliwości związanych z zagadnieniem „digital youth work”.

Znajdziemy w niej m.in.:

  • definicję „digital youth work”;
  • przykłady innowacyjnych praktyk nauki młodych kompetencji cyfrowych;
  • rekomendacje dotyczące potrzeb edukacyjnych młodych ludzi w epoce cyfrowej;
  • materiały szkoleniowe dla edukatorów wykorzystujących w swojej pracy nowe technologie.

Publikację można pobrać ze stron Komisji Europejskiej