Partycypacja młodych w świetle nowej strategii młodzieżowej UE

14.05.2019

SALTO zaprasza pracowników młodzieżowych do lektury najnowszej publikacji poświęconej założeniom młodzieżowej strategii UE na lata 2019-2027 związanym z tworzeniem inkluzywnych polityk młodzieżowych i wyrównywaniem szans.

fot. materiały prasowe
Autor zdjęcia lub licencja: 
fot. materiały prasowe

Strategia młodzieżowa UE na lata 2019-2027 skupia się na trzech celach: angażowaniu, łączeniu i wzmacnianiu młodych ludzi. Dokument ma być drogowskazem dla państw członkowskich, które powinny realizować swoje polityki młodzieżowe w oparciu o jego wskazania.

Eksperci SALTO przyjrzeli się strategii pod kątem zapisów dotyczących włączania w działania młodzieżowe grup najbardziej defaworyzowanych, zapobiegania biedzie, wykluczeniu i dyskryminacji. Na kartach publikacji zastanawiają się jak efektywnie wykorzystywać do tego takie programy jak Erasmus+: Youth in Action, EU Youth Dialogue czy Europejski Korpus Solidarności.

Publikację można bezpłatnie pobrać ze stron SALTO.