Brexit: aktualizacja

29.01.2020

Warunki umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej precyzują, że UK będzie nadal uczestniczyć w bieżących programach Erasmus + i Europejskim Korpusie Solidarności.

brexit

W związku z tym zaleca się, aby wszystkie projekty realizowane w ramach programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, które posiadają umowę na prowadzenie finansowanych działań, kontynuowały je. Organizacje zamierzające składać wnioski o finansowanie powinny również działać według wcześniejszego planu. 

Masz pytania? Możesz skontaktować się z:

Więcej informacji