100 mld euro na badania i innowacje

25.06.2018

Komisja Europejska proponuje przeznaczyć w budżecie UE na lata 2021–2027 aż 100 mld euro na program "Horyzont Europa". Będzie to najbardziej ambitny program wspierania badań naukowych i innowacji w historii Unii.

pixabay
Autor zdjęcia lub licencja: 
pixabay

Nowy program o nazwie „Horyzont Europa” ma się opierać na osiągnięciach i sukcesach poprzedniego programu „Horyzont 2020”. Komisja ma nadzieje, że zwiększenie środków na finansowanie badań naukowych i innowacji zagwarantuje utrzymanie przez UE w tej dziedzinie czołowej pozycji na świecie. 

Środki te mają zostać przeznaczone na dalszą działalnosć Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) oraz stypendia i wymiany w ramach grantów „Maria Skłodowska-Curie”. Dodatkowo planowane jest utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), która ma działać jako punkt kompleksowej obsługi naukowców tworzących nowe technologie i umożliwiać przenoszenie innowacji z laboratoriów do zastosowań rynkowych, a także oferować pomoc przedsiębiorstwom w rozwijaniu innowacyjnych pomysłów. Komisja zapowiada też m.in. nowe ogólnounijne misje w dziedzinie badań naukowych i innowacji poświęcone wyzwaniom społecznym i konkurencyjności przemysłowej, w których realizacji udział mają brać również obywatele UE. 

Proponowany budżet w wysokości 100 mld euro na lata 2021–2027 obejmuje 97,6 mld euro na „Horyzont Europa” (z czego 3,5 mld euro zostanie przydzielone w ramach Funduszu InvestEU) oraz 2,4 mld euro na program badawczo-szkoleniowy Euratom. Program Euratom, w ramach którego finansuje się badania naukowe i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, jądrowego bezpieczeństwa fizycznego i ochrony radiologicznej, będzie w większym stopniu skoncentrowany na zastosowaniach niezwiązanych z energią, takich jak opieka zdrowotna i sprzęt medyczny.

Więcej informacji