12 idei dla przyszłości Europy

12.02.2018

Podczas konferencji finałowej projektu New Narratives for Europe młodzi Europejczycy zaprezentowali unijnym decydentom rekomendacje dotyczące kierunków polityki UE w kolejnych latach. Wśród postulatów pojawił się m.in. łatwy dostęp do informacji dotyczących możliwości pracy za granicą.

materiały organizatora
Autor zdjęcia lub licencja: 
materiały organizatora

Nowa Narracja dla Europy to projekt zainicjowany dwa lata temu przez komisarza UE Tibora Navracsicsa. W debatach o przyszłości Europy wzięło w tym czasie udział udział ponad 62 tys. młodych ludzi.

Ich przedstawiciele 31 stycznia przedstawili w Brukseli 12 postulatów sformułowanych na podstawie opinii zebranych wśród uczestników projektu:

1. Łatwy dostęp do informacji dotyczących możliwości pracy i zdobywania doświadczenia zawodowego za granicą.

2. Szersze wykorzystanie możliwości, jakie oferują programy Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności.

3. Poprawę wizerunki młodych na rynku pracy i uwypuklenie korzyści, jakie młodzi ludzie przynoszą pracodawcą. 

4. Wsparcie dla obszarów wiejskich i mniej rozwiniętych.

5. Informowanie o działaniach UE w wielu językach i z wykorzystaniem innowacyjnych metod: np. gier symulacyjnych i filmów.

6. Promowanie wartości europejskich poprzez zachęcanie młodych do wolontariatu.

7. Walkę z tzw. „fake newsami” poprzez uczenie młodych krytycznego myślenia i analizy zjawisk.

8. Wspieranie inicjatyw i wydarzeń i charakterze społeczno-kulturalnym i zachęcanie młodych do angażowania się w sprawy publiczne.

9. Promowanie i wspieranie młodych liderów, którzy nie tylko działają na rzecz swoich równieśników, ale też rozumieją ich motywacje i potrafią zmobilizować ich do zaangażowania się.

10. Położenie większego nacisku na kwestie związane z ochroną środowiska.

11. Lepszy dostęp do informacji dotyczących możliwości podróżowania po Europie z wykorzystaniem zrównoważonych metod transportu. 

12. Rozwijanie świadomości ekologicznej wśród młodych i zachęcanie ich do zmiany zachowań szkodzących środowisku. 

Więcej informacji