Koniec z sezonowymi zmianami czasu?

27.03.2019

Parlament Europejski opowiedział się za propozycją zaniechania sezonowych zmian czasu z letniego na zimowy. Jeśli przepisy zostaną przyjęte przez polski rząd, ostatni raz zegary przesuniemy o godzinę w ostatnią niedzielę marca 2021 roku.

Smartwatch
Autor zdjęcia lub licencja: 
fot. pixabay

Projekt nowych przepisów został przyjęty 410 głosami. Przeciwnych było 192 europosłów, 51 wstrzymało się od głosu.

Wczorajsza decyzja Parlamentu nie jest ostateczna. Propozycja nowych przepisów będzie teraz konsultowana z ministrami poszczególnych krajów UE. Bez względu na wynik tych negocjacji, państwa członkowskie zachowają prawo do samodzielnego decydowania o swojej strefie czasowej. 

Europosłowie zwracali również uwagę, że przed wprowadzeniem nowych regulacji należy sprawdzić, czy stosowanie czasu letniego w niektórych krajach i czasu zimowego w innych nie zakłóca rynku wewnętrznego. Jeśli okaże się, że przewidywane ustalenia mogą utrudnić prawidłowe funkcjonowanie jednolitego rynku, Komisja Europejska może wnioskować o przesunięcie terminu stosowania dyrektywy o maksymalnie 12 miesięcy, do czasu roztrzygnięcia wątpliwości. 

O zaniechanie sezonowych zmian czasu apelowali sami Europejczycy. W zorganizowanym w tej sprawie w ramach inicjatywy obywatelskiej internetowym głosowaniu wzięło udział 4,6 mln obywateli UE. 84% z nich opowiedziało się za tym, aby przestać przestawiać zegarki.