Rekomendacja w sprawie społeczeństwa obywatelskiego

01.01.2019

Rada Europy wezwała państwa członkowskie do podjęcia aktywnych działań w sprawie ochrony i wspierania rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

fot. materiały prasowe
Autor zdjęcia lub licencja: 
fot. materiały prasowe

W najnowszej Rekomendacji Rady czytamy, że państwa członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na tworzenie ram prawnych oraz polityk publicznych sprzyjających funkcjonowaniu organizacji społeczeństwa obywtatelskiego oraz grup, instytucji i osób zajmujących się ochroną praw człowieka.

Zdaniem Komitetu Ministrów działanie takich podmiotów i osadzenie ich w państwowych i międzynarodowych systemach prawnych jest niezbędne do zapewnienia wolności obywatelskich i ochrony praw człowieka. 

Wyszczególnione w Rekomendacji zalecenia powinny zostać dostosowane do narodowych ram prawnych i wdrożone przez państwa członkowskie w ciągu najbliższych 5 lat. 

Więcej informacji