Studia w Grecji

Mimo że gospodarka Grecji od lat stoi na skraju bankructwa, studia licencjackie pod Akropolem wciąż są bezpłatne. Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce do studiowania historii antycznej, archeologii czy języków klasycznych. Ciekawą ofertę mają jednak również uczelnie techniczne.

studenci

System nauki i szkolnictwa wyższego

Uczelnie.Szkolnictwo wyższe w Grecji dzieli się na sektor uniwersytecki (panepistimio) i techniczny. W skład tego pierwszego wchodzą 22 uniwersytety, politechniki, szkoły artystyczne oraz Helleński Uniwersytet Otwarty. Do drugiego zalicza się 15 instytutów kształcenia technicznego (technologiko ekpaideftiko idryma) oraz uczelnie pedagogiczne (ASPETE). Kandydaci z zagranicy mogą też wybrać ofertę Międzynarodowego Uniwersytetu Grecji, prowadzącego m.in. edukację na odległość. Wyszukiwarkę kierunków na studiach licencjackich można znaleźć na stronie www.studyingreece.gr.

Stopnie akademickie. Studia I stopnia trwają w Grecji 4 lata i kończą się zdobyciem tytułu licencjata (ptychio). Po kolejnym roku nauki można się już cieszyć z dyplomu magistra (metaptychiako diploma eidikefsis), a po studiach doktoranckich uzyskuje się didaktoriko diploma. Na kierunkach inżynierskich studia I stopnia trwają pięć lat, a na medycynie – 6 lat. Więcej szczegółów na stronach Eurypedii.

Rekrutacja - wymagania i formalności

Tryb rekrutacji i dokumenty.W przypadku Greków powodzenie w staraniach o miejsce na studiach I stopnia zależy od wyników na świadectwie ukończenia liceum (Apolytirio Lykeiou) lub – gdy kandydat jest absolwentem innego typu szkoły – od ocen na specjalnym państwowym egzaminie (Vevaiosi), podczas którego sprawdzana jest wiedza z dziewięciu przedmiotów ogólnych i kierunkowych. Podstawowym warunkiem dla studentów spoza Grecji jest świadectwo maturalne. Liczba miejsc dla studentów z zagranicy jest jednak ograniczona (obowiązuje numerus clausus) – co roku ogłasza ją miejscowe Ministerstwo Edukacji Narodowej i Spraw Religijnych. Liczą się oceny na świadectwie oraz dobra znajomość języka greckiego. Dokumenty należy składać w ministerstwie - okres rekrutacji jest jednak bardzo krótki, trwa zwykle przez kilkanaście dni lipca. Urzędnicy wymagają kopii dokumentu tożsamości, zdjęć paszportowych, przetłumaczonej i potwierdzonej kopii świadectwa maturalnego, karty ocen z transkrypcją na skalę ocen 0-20 oraz zaświadczeń o obywatelstwie rodziców. W porównaniu z innymi krajami Europy proces rekrutacji jest mało przyjazny i skomplikowany, a dostęp do wyczerpujących informacji w języku angielskim mocno ograniczony. Najlepiej pod tym względem wyglądają strony internetowe uczelni – np. Uniwersytetu Egejskiego. Inaczej wygląda rekrutacja na Otwarty Uniwersytet Hellenistyczny (EAP) – by dostać się na studia trzeba dosłownie... wygrać los na ogólnokrajowej loterii. Chętnych nie brakuje, mimo że akurat studia na EAP są płatne. Uznawalnością dyplomów akademickich zajmuje się National Academic Recognition Information Centre.

Terminy.Dokumenty przyjmowane są zwykle tylko przez wybrane 10 dni lipca. Szczegółowe informacje na stronie greckiego ministerstwa edukacji (w języku greckim).

Egzaminy. Obywatele UE nie muszą zdawać greckich egzaminów państwowych. Ministerstwo edukacji prowadzi selekcję kandydatów biorąc pod uwagę ich oceny na świadectwach dojrzałości, znajomość jęz. greckiego i preferencje dotyczące uczelni.

Znajomość języka, certyfikaty

Certyfikaty niezbędne do podjęcia studiów w języku greckim wydają uniwersytety w Atenach (ośrodek w Zografou) i Salonikach. Egzaminy odbywają się dwa razy do roku: w czerwcu i wrześniu (Ateny) oraz czerwcu i październiku (Saloniki). Innym wyjściem jest zaliczenie egzaminu w Centrum Języka Greckiego w Salonikach (co najmniej na 3. poziomie). Studenci, którzy nie spełnią warunków językowych, mogą zostać przyjęci na rok przygotowawczy (preparatory year). Na kierunkach z wykładowym angielskim najczęściej wymagane są certyfikaty IELTS lub TOEFL, szczegółowe informacje na stronach uczelni.

Koszty studiów i zakwaterowania

Czesne. Studia I stopnia są bezpłatne, czesne płacą jedynie słuchacze Helleńskiego Uniwersytetu Otwartego (700-2100 euro rocznie). Płatne są natomiast studia magisterskie, rok nauki kosztuje zwykle ok. 3600 euro, choć za niektóre kierunki trzeba zapłacić nawet cztery razy więcej. Szczegółowe informacje na stronach uczelni i w Eurypedii.

Utrzymanie i zakwaterowanie. Najtańsze są uczelniane akademiki, ale po pierwsze – nie każda uczelnia je ma, po drugie - miejsc w nich zwykle brakuje, a po trzecie – pokoje w nich przyznawane są w pierwszej kolejności studentom z rodzin ubogich lub wielodzietnych (dla nich akademiki są bezpłatne). Większość studentów wynajmuje mieszkania na wolnym rynku. Za kawalerkę zapłacić trzeba zwykle 400–500 euro miesięcznie, za mieszkanie czteropokojowe – 550–700 euro. Bilet do kina kupić można za 8-12 euro, wstęp do pubu kosztuje 12-15 euro, a kawa 3,5–4,5 euro. Studenci mają zniżki w muzeach, teatrach, galeriach i transporcie publicznym. Warto skorzystać z tanich restauracji studenckich – na Uniwersytecie w Salonikach za całodzienne wyżywienie płaci się zaledwie 4-5 euro. W sumie miesięcznie na utrzymanie wydać trzeba ok. 700-900 euro.

Życie studenckie

Wspaniała pogoda, piękne krajobrazy, smakowita kuchnia i kontakt z antyczną kulturą. Nie ma studenta, który wśród powodów, dla których wybrał naukę w Grecji, o którymś z wymienionych by nie wspomniał. Polscy studenci wymieniają jednak i inne zalety studiów pod Akropolem. Przede wszystkim szeroki wybór przedmiotów nadobowiązkowych – dzięki niemu nauka przypomina polskie studia międzywydziałowe. Zwracają też uwagę na zupełnie inne nastawienie wykładowców – nie cenią oni encyklopedycznej wiedzy, lecz umiejętność krytycznego i samodzielnego myślenia. Przyzwyczaić się trzeba tylko do jednej niedogodności – owi otwarci na studentów wykładowcy bardzo lubią strajkować. Trzeba być więc czujnym i pilnować kalendarza. Rok akademicki w Grecji składa się z dwóch semestrów. Każdy z nich obejmuje 13 tygodni nauki oraz trzytygodniową sesję egzaminacyjną.

Stypendia

Studenci w Grecji mogą liczyć na wsparcie Narodowej Agencji Stypendialnej (National Scholarship Foundation). Słuchacze studiów magisterskich mają szanse na stypendia naukowe w wysokości 1467 euro rocznie, wsparcie przewidziano również dla najlepszych studentów studiów I stopnia. Na uczelni warto również zapytać o kredyty studenckie. Wsparcie dla studentów oferuje także ministerstwo edukacji, ministerstwo spraw zagranicznych oraz Fundacja S. Onassisa. Ta ostatnia oferuje stypendia dla obcokrajowców zainteresowanych naukami humanistycznymi, politycznymi, prawniczymi, ekonomicznymi, architekturą i sztukami pięknymi.

Praca dla studenta

Pozwolenie na pracę nie jest wymagane. Pensja minimalna wskutek kryzysu od lat się nie zmieniła - wynosi 683,76 euro. Tyle najczęściej zarabiają pracownicy w sektorze turystyczno - gastronomicznym (kelnerzy dostają drugie tyle napiwków). Wykwalifikowani specjaliści (informatycy, inżynierowie) zarabiają ok. 2000 euro. Niestety, bezrobocie w Grecji należy do najwyższych w Europie i historii tego kraju. Według Eurostatu w kwietniu 2017 r. sięgało 21,7 proc.