ADAMED SmartUP

Fundator: Fundacja Grupy Adamed
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program edukacyjny i konkurs stypendialny skierowany do uczniów w wieku 15–19 lat, zainteresowanych naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Uczestnicy mają szansę na udział w obozie naukowym oraz otrzymanie wsparcia merytorycznego i stypendium naukowego.

Program ma na celu zapewnienie możliwości rozwijania zainteresowań naukowych i poszerzania wiedzy najzdolniejszym młodym osobom. To również baza wiedzy i narzędzia nauki online.

Kryterium zgłoszeń
W dniu zgłoszenia osoby chcące wziąć udział w konkursie powinny mieć ukończone 15 lat i nieukończone 20 lat.


Etapy konkursu
1. Rejestracja - otwarta od 2 września 2019 r. do 15 stycznia 2020 r.
2. Gra ARG (Alternate Reality Game) – polega na rozwiązywaniu zadań i zagadek z zakresu nauk ścisłych I przyrodniczych. Rozgrywka jest punktowana od 1 października 2019 r. do 15 stycznia 2020 r.
3. Przesłanie dokumentacji online - uczestnicy, którzy zdobędą najwięcej punktów podczas Gry ARG zostaną poproszeni o przesłanie online do organizatora odpowiednich dokumentów, m.in. CV, listu motywacyjnego, świadectwa szkolnego oraz referencji wystawionych przez szkołę. W oparciu o ocenę przesłanych dokumentów organizatorzy programu zapraszają wybrane grono uczestników na indywidualne spotkania z członkami Rady Naukowej.
4. Rozmowy kwalicikacyjne - wybrane osoby zostaną zaproszone na indywidualne spotkanie z Radą Naukową
5. Obóz naukowy - osoby, które pomyślnie przejdą przez wszystkie etapy rekrutacji wyjeżdżają w lipcu na dwutygodniowy obóz naukowy, podczas którego prowadzone są zajęcia w czterech grupach tematycznych: medycyna i nauki medyczne, chemia i biochemia, inżynieria i robotyka oraz fizyka i nowe technologie.


Nagrody

Obóz naukowy

Dwutygodniowy obóz naukowy odbędzie się w lipcu 2020 r. w Warszawie. Weźmie w nim udział 50 wyłonionych uczestników.

Pomoc merytoryczna
Rada Naukowa Programu wybierze spośród uczestników obozu 10 laureatów nagrody głownej, którym organizator zaproponuje 10 - miesięczną pomoc merytoryczną w postaci konsultacji dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Stypendium
Laureaci nagrody głównej, którzy wykażą się największą motywacją do działania i pasją do nauki otrzymują wsparcie finansowe w postaci stypendium naukowego.


Termin zgłoszeń
Rejestracja jest otwarta do 15 stycznia 2020 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji 
Regulamin

 

 

Fundator

Fundacja Grupy Adamedwww: https://adamedsmartup.plul. Karowa 31A00-324 Warszawa