Amgen Scholars - program naukowy

Fundator: Amgen Foundation
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program naukowy skierowany do studentów kierunków ścisłych, umożliwiający prowadzenie projektów badawczych w międzynarodowym środowisku na najlepszych uczelniach w Europie:

- Uniwersytet Cambridge (Wielka Brytania),
- Instytut Karolinska (Szwecja)
- Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium (Niemcy)
- Instytut Pasteur (Francja)
- Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (Szwajcaria)

Celem programu jest umożliwienie studentom zdobycia praktycznych doświadczeń pod opieką doświadczonych naukowców. 

Stypendyści biorący udział w programie otrzymują stypendium pokrywające koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia. Nie ponoszą oni żadnych kosztów związanych z udziałem w Programie badawczym. Szczegóły wsparcia finansowego zależą od konkretnej instytucji przyjmującej.  

Kto może wziąć udział:
Do europejskiej edycji Programu Amgen Scholars mogą aplikować studenci medycyny, chemii, farmacji, biologii, biotechnologii, bioinżynierii oraz kierunków pokrewnych.
 
Kandydaci powinni osiągać bardzo dobre wyniki w nauce, planować kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich oraz nie posiadać tytułu licencjata, magistra czy też innego tytułu potwierdzającego ukończenie studiów I stopnia (bądź równoważnego tytułu).

W jaki sposób aplikować
Należy wybrać uczelnię, na której będzie realizowany Program interesujący kandydata (można aplikować na wszystkie uniwersytety europejskiej edycji) i postępować zgodnie z instrukcją opublikowaną na stronie internetowej uczelni. Każda uczelnia ma własny proces kwalifikacyjny. Elementem wspólnym każdego zgłoszenia jest przygotowanie krótkiego eseju o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, listów rekomendacyjnych oraz wykaz dotychczasowych wyników w nauce na macierzystej uczelni. Wszystkie informacje należy przygotować w języku angielskim.
 
Więcej informacji w przewodniku na stronie internetowej.

Termin aplikowania: 1 lutego 2019 r.

Fundator

Amgen Foundationwww: http://www.amgen.pl/ul. Domaniewska 5002-672 Warszawa