Bona Fide - program stypendialny

Fundator: Fundacja Orlen Dar Serca
Deadline: Czekamy na nowy termin

Stypendia dla polskich studentów kształcących się na zagranicznych uczelniach.

Studenci, którym zostanie przyznane stypendium zobowiązują się do podjęcia pracy w Polsce, w sektorze administracji publicznej, w ciągu 2 lat od ukończenia studiów (lub 4 lat, jeśli stypendyści udokumentują pracę w sektorze administracji publicznej za granicą po ukończeniu zagranicznych studiów).

Kierunki objęte programem stypendialnym:
administracja publiczna, zarządzanie w sektorze publicznym, ekonomia, stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne lub kierunki pokrewne.

Dodatkowe wsparcie
Program Bona Fide to również możliwość praca nad interdyscyplinarnymi projektami, konsultacja pomysłów ze światowej rangi specjalistami i możliwość wymiany doświadczeń w środowisku międzynarodowym.

Kto może ubiegać się o stypendium:
studenci studiów II lub III stopnia, kształcący się na jednej z 50 zagranicznych szkół wyższych ujętych w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. Lista szanghajska).

Rekrutacja
Proces rekrutacji jest dwuetapowy: pierwszy etap to analiza wniosku kandydata, drugi – rozmowa kwalifikacyjna. Wnioski składa się poprzez formularz online.

Dofinansowanie
Kwota stypendium może wynieść do 150 000 zł netto i można ją przeznaczyć wyłącznie na pokrycie czesnego i zależy od czasu, jaki kandydat może przeznaczyć na pracę w jednej ze spółek Skarbu Państwa lub administracji publicznej (najwyższa stawka to min. 12 miesięcy, najniższa – 50 000 zł – min. 6 miesięcy). Obowiązki podatkowe w związku z wypłaconym stypendium leżą po stronie organizatora.

Termin składania wniosków: 29 lipca 2019 r.

Więcej informacji

Fundator

Fundacja Orlen - Dar Sercaemail: fundacja@orlen.plwww: http://www.orlendarserca.pl/Adres do korespondencji:ul. Chemików 709-411 PłockBiuro w Warszawie:ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawatel.: (22) 778 08 51; 778 08 53