Budowanie wsparcia społecznego

Fundator: The Open Society Initiative for Europe (OSIFE)
Deadline: Czekamy na nowy termin

Granty dla organizacji pozarządowych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier na projekty wzmacniające ich potencjał: poprawę komunikacji, poparcia społecznego oraz sposobu pozyskiwania funduszy.

Kto może się ubiegać o grant
O granty mogą ubiegać się organizacje o udokumentowanym doświadczeniu w pracy na rzecz wartości społeczeństwa obywatelskiego, działające w następujących dziedzinach:

  • prawa człowieka, w tym między innymi prawa kobiet, osób LGBTI, mniejszości narodowych i innych grup będących w niekorzystnej sytuacji,
  • praworządność,
  • działania przeciw korupcji,
  • dziennikarstwo śledcze.

Wszelkie działania polityczne, współpraca lub wsparcie dla partii politycznych lub wybranych przedstawicieli władz nie kwalifikują się do wsparcia w jakiejkolwiek formie. Organizacje stowarzyszone z partiami politycznymi nie są uprawnione do ubiegania się o wsparcie.

Kwota dofinansowania
OSIFE wesprze do ośmiu projektów w każdym kwalifikującym się kraju. Wnioskodawcy mogą złożyć jeden projekt na jednorazową dotację do maksymalnej kwoty 70 000 USD. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotacje do wysokości jednej trzeciej ich całkowitych wydatków w ostatnim roku.

Termin realizacji działań
Grant można otrzymać na 24 miesiące.

Tematyka projektów
Konkretny zakres tematyczny projektów nie jest ustalony: wnioskodawca może zaprojektować i opracować każdy rodzaj pomysłu i rozwiązania problemu, który służy wzmocnieniu organizacji. OSIFE preferuje jednak te projekty, które łączą bazę społeczną i wsparcie organizacji z wymiernymi wskaźnikami. Działania te mogą obejmować, ale nie ograniczają się do zwiększania i poszerzania liczby członków, indywidualnych zwolenników, obserwatorów internetowych i aktywistów, a także wolontariuszy organizacji; zwiększenie skali i zakresu lokalnego wsparcia oraz źródeł pozyskiwania lokalnych funduszy. Szczególna uwaga jest poświęcana różnym grupom społecznym kobiet i innych mniejszości społecznych.

Termin składania wniosków: 23 czerwca 2019 r.

Jak aplikować
Wnioski należy składać za pośrednictwem portalu grantowego Open Society.

Więcej informacji

Fundator

The Open Society Initiative for Europe (OSIFE)Open Society Foundations1730 Pennsylvania AvenueNW 7th FloorWashington, DC 20006United Statestel.: +1-202-721-5600