DanceWEB - międzynarodowe szkolenie dla tancerzy i choreografów

Fundator: Life Long Burning
Deadline: Czekamy na nowy termin

DanceWEB oferuje 65 młodym profesjonalnym tancerzom i choreografom pochodzącym głównie z krajów europejskich możliwość uczestniczenia w intensywnym wielonarodowym szkoleniu.

Założenia programu to swobodna wymiana myśli i wiedzy, intensywne szkolenie oraz spotkania ze światowej sławy artystami. Celem programu jest ukierunkowanie dalszej kariery jego uczestników.
Szkolenie trwa 5 tygodni. Odbywa się każdego roku na przełomie lipca i sierpnia w Wiedniu, w ramach międzynarodowego festiwalu ImPulsTanz.

Stypendia DanceWEB obejmują:
– indywidualną opiekę mentorów artystycznych;
– uczestnictwo w projekcie PRO SERIES
– uczestnictwo w projekcie COACHING PROJECT;
– uczestnictwo warsztatach organizowanych przez ImPulsTanz;
– bezpłatne wejściówki na wszystkie przedstawienia organizowane przez ImPulsTanz;
– bezpłatny dostęp do 300 nagrodzonych filmów związanych z tańcem dostępnych w wideotece Międzynarodowego Centrum Muzycznego w Wiedniu;
– możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów oraz kontakt z międzynarodowymi trenerami i choreografami;
– wykłady i dyskusje;
– uczestnictwo w specjalnych projektach oferowanych jedynie stypendystom danceWEB;
– dostęp do międzynarodowej bazy danych danceWEB;
– bezpłatne zakwaterowanie w Wiedniu podczas trwania programu stypendialnego.

Źródło i zasady finansowania
Stypendia są przyznawane w ramach Life Long Lerning. Są współfinansowane przez unijny program Kreatywna Europa, komponent Kultura, austriackie instytucje grantodawcze oraz fundusze lokalne w krajach kandydatów (nie mogą to być osoby prywatne).

Współfinansowanie z tego ostatniego źródła nie funkcjonuje jeszcze we wszystkich krajach. Dlatego aplikanci są zachęcani do szukania we własnych krajach potencjalnych instytucji współfinansujących. W sprawie finansowania warto skontaktować się z poprzednimi stypendystami danceWeb w swoim kraju.

Uczestnicy
Uczestnicy programu powinni być tancerzami i choreografami o ugruntowanych ambicjach artystycznych, pochodzącymi z krajów europejskich i pozaeuropejskich, najlepiej w wieku od 22 do 30 lat, z dobrą znajomością języka angielskiego. Głównym kryterium kwalifikacyjnym są osiągnięcia artystyczne.

Termin składania wniosków: 15 grudnia 2017 r. (godz 12.00 - czas środkowoeuropejski)
 

Więcej informacji

 

 

Fundator

Kreatywna Europa - Komponent Kulturaemail: kamila.rola@kreatywna-europa.euwww: http://kreatywna-europa.eual. Ujazdowskie 41,00-540 Warszawatel.: +48 22 44 76 173