Dotacje na projekty między szkołami wyższymi z Polski i Niemiec

Fundator: Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki
Deadline: Czekamy na nowy termin

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki popiera naukę oraz porozumienie między narodami w oparciu o współpracę pomiędzy studentami, naukowcami i badaczami obydwu krajów.

Zgodnie z założeniami Fundacja przyznaje dotacje na przedsięwzięcia przeprowadzane w ramach współpracy dwustronnej pomiędzy szkołami wyższymi lub innymi instytucjami naukowymi.PNFN skupia się w pierwszej kolejności na tematach dotyczących stosunków polsko-niemieckich.  Niemniej jednak, aspekty dotyczące innych krajów, względnie kultur mogą stanowić część finansowanych projektów. W wielu przypadkach sensowne wydaje się w szczególności uwzględnienie stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim.Priorytety tematyczne:I Transfer kultury i wiedzy
II Procesy europeizacji
III Zmiana norm i wartości
IV WielojęzycznośćFundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych.Kto może wziąć udział w konkursie:
szkoły wyższe, pozauczelniane jednostki naukowe i inne instytucje naukowe w Polsce i w NiemczechTermin składania wniosków: 15 października 2016 r.

Więcej informacji

Fundator

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Naukiwww: http://www.pnfn.pl/pl/Logenstr. 9-1015230 Frankfurt (Oder)tel.: +49-(0)335-6640595