Erasmus+ Wspólne studia magisterskie (Erasmus Mundus)

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Wspólne studia magisterskie to studia II stopnia o międzynarodowym charakterze, realizowane przez konsorcjum uczelni i/lub organizacji sektora publicznego i prywatnego. Program studiów trwa rok, półtora roku lub dwa lata. Realizowany jest w co najmniej dwóch państwach przez co najmniej trzy instytucje edukacyjne z co najmniej trzech Krajów Programu.

Kto może aplikować
Instytucje szkolnictwa wyższego z co najmniej trzech różnych krajów programu tworzą konsorcja. Aplikację, w imieniu wszystkich partnerów składa koordynator - uczelnia. Partnerami w konsorcjum mogą zostać uczelnie, ale także organizacje z sektora publicznego i prywatnego, które aktywnie przyczyniają się do przygotowania, realizacji i oceny programu. Opcjonalnie w skład konsorcjum mogą też wchodzić partnerzy stowarzyszeni.

Organizacje uczestniczące w programie muszą mieć siedzibę w Kraju Programu lub Kraju Partnerskim oraz przyczyniać się bezpośrednio do realizacji programu.

Studenci chcący wziąć udział w programie powinni kontaktować się bezpośrednio z uczelnią/instytucją należącą do konsorcjum.

Dotacje
Kwota dotacji, w zależności od czasu trwania programu waha się pomiędzy 2 a 3 mln euro. Granty przyznawane są na okres od 4 do 5 lat.

Stypendia
Studenci uczestniczący w programie otrzymują stypendia, których wysokość uzależniona jest od kraju/regionu zamieszkania, kosztów uczestnictwa w programie oraz długości trwania stypendiów (60, 90 i 120 punktów ECTS).

Kraje Programu
– 28 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,

Kraje Partnerskie
Albania, Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Kosowo, Liban, Libia, Mołdawia, Maroko, Palestyna, Rosja, Serbia, Syria, Tunezja, Ukraina.

Gdzie składać wnioski
Wnioski należy składać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA, Executive Agency).

Termin aplikowania
do 15 lutego 2018 roku (do godzieny 12:00 czasu brukselskiego)

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej oraz w Przewodniku po programie.

Podsumowanie roku 2017

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824

Dokumenty kluczowe

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_pl.pdf