eTwinning - Europejskie partnerstwo szkół

Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę systemu administracyjnego, opisy niektórych programów grantowych znajdujących się w naszej bazie mogą wyświetlać się w niepoprawny sposób. Krajowe Biuro Eurodesk Polska dokłada wszelkich starań, żeby prawidłowy widok programów został przywrócony w możliwie najkrótszym czasie.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
Krajowe Biuro Eurodesk Polska
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Stały nabór

eTwinning wspiera wspólne projekty co najmniej dwóch szkół z co najmniej dwóch różnych państw europejskich. Szkoły tworzą partnerstwa i razem realizują projekt za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

W eTwinningu szkoły współpracują i komunikują się za pomocą Internetu. Z inicjatywą eTwinning nie jest powiązana żadna administracja, czy też granty, a bezpośrednie kontakty partnerów nie są wymagane.

 

Jak wziąć udział 
- Aby wziąć udział w eTwinning należy zarejestrować się na portalu eTwinning. Po zarejestrowaniu otrzymuje się dostęp do narzędzi eTwinningowych, umożliwiających znalezienie partnerów, komunikację i współpracę. Po znalezieniu partnera otrzymuje się przestrzeń roboczą, tzw. TwinSpace. Ponadto wszystkie zarejestrowane partnerstwa otrzymują oficjalną odznakę eTwinning.

 

 

 

- W projekcie eTwinning mogą brać udział nauczyciele, bibliotekarze, dyrektorzy szkół i uczniowie ze szkół w całej Europie. Można współpracować w ramach jednego lub kilku przedmiotów za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. W projekcie mogą uczestniczyć przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (wiek uczniów od 3 do 19 lat).

 

 

 

- W eTwinningu mogą brać udział następujące kraje: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry i Włochy oraz Norwegia, Islandia, Macedonia i Turcja.

 

 

 

Więcej informacji na temat Narodowych Biur Akcji eTwinning można znaleźć tutaj.

 

 

 

 

NAGRODY
Nagroda eTwinning

Nagroda przyznawana jest najlepszym projektom współpracy szkół z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Do nagrody można zgłaszać projekty zarejestrowane na portalu eTwinning i zaakceptowane prze Narodowe Biuro Akcji eTwinning. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach wiekowych:
1. Wiek 4-11 lat
2. Wiek 12-15 lat
3. Wiek 16-19 lat

 

 

 

Ponadto nagrody przyznawane są w kategoriach specjalnych:

- Język hiszpański
- Język francuski
- Nagroda Marii Skłodowskiej-Curie
- Nagroda Mevlany za zrozumienie międzykulturowe
- Język angielski
- Historia i pamięć
- Obszar Śródziemnomorski
- Peyo Yavorov - nagroda dla projektu, który budzi wśród młodych ludzi miłość do czytania.

Termin zgłoszeń: upłynął 12 grudnia 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

Odznaka Jakości eTwinning
Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez narodowe biura programu eTwinning tym szkołom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wybitną w ich kraju. Europejska Odznaka Jakości przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning szkołom działającym w partnerstwach, które zdobyły Krajową Odznakę eTwinning, i których projekty uznawane są za wybitne z europejskiego punktu widzenia. Aby otrzymać nagrodę należy wysłać swoje zgłoszenie do narodowego biura programu eTwinning we własnym kraju.

 

 

 

Więcej informacji

 

 

 

 

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824

Koordynator

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+email: kontakt@frse.org.plwww: http://www.frse.org.pl/Al. Jerozolimskie 142a02-305 Warszawatel.: +48 22 46 31 000