eTwinning - Europejskie partnerstwo szkół

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Stały nabór

eTwinning wspiera wspólne projekty co najmniej dwóch szkół z co najmniej dwóch różnych państw europejskich. Szkoły tworzą partnerstwa i razem realizują projekt za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

W eTwinningu szkoły współpracują i komunikują się za pomocą Internetu. Z inicjatywą eTwinning nie jest powiązana żadna administracja, czy też granty, a bezpośrednie kontakty partnerów nie są wymagane.

Jak wziąć udział 
- Aby wziąć udział w eTwinning należy zarejestrować się na portalu eTwinning. Po zarejestrowaniu otrzymuje się dostęp do narzędzi eTwinningowych, umożliwiających znalezienie partnerów, komunikację i współpracę. Po znalezieniu partnera otrzymuje się przestrzeń roboczą, tzw. TwinSpace. Ponadto wszystkie zarejestrowane partnerstwa otrzymują oficjalną odznakę eTwinning.

- W projekcie eTwinning mogą brać udział nauczyciele, bibliotekarze, dyrektorzy szkół i uczniowie ze szkół w całej Europie. Można współpracować w ramach jednego lub kilku przedmiotów za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. W projekcie mogą uczestniczyć przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (wiek uczniów od 3 do 19 lat).

- W eTwinningu mogą brać udział następujące kraje: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry i Włochy oraz Norwegia, Islandia, Macedonia i Turcja.

Więcej informacji

 

 

 

 

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824

Koordynator

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+email: kontakt@frse.org.plwww: http://www.frse.org.pl/Al. Jerozolimskie 142a02-305 Warszawatel.: +48 22 46 31 000