Europejska Nagroda dla Kobiet Innowatorek

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Badań Naukowych
Deadline: Czekamy na nowy termin

Nagroda dla kobiet innowatorek ma zwrócić uwagę opinii publicznej na potrzebę większej innowacyjności w Europie i zachęcić kobiety naukowców do wykorzystania handlowych i biznesowych możliwości oferowanych przez projekty badawcze, podjęcia działalności gospodarczej i tym samym przyczynienia się do osiągnięcia celów strategii europejskich 2020.

Komisja Europejska przyzna trzy nagrody dla kobiet innowatorek. Nagrodzone nie zostaną jednak badania i innowacje, których rezultaty spodziewane są w przyszłości, ale wyniki, które zostały już uzyskane. Innymi słowy, nagrody zostaną przyznane osobom, które już wdrożyły innowacje.

Kryteria uczestnictwa
- Osoba aplikująca musi być kobietą.
- Uczestniczka musi legalnie przebywać w jednym z państw Unii Europejskiej lub w kraju członkowskim Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego.
- Uczestniczka musi być założycielką lub współzałożycielką istniejącej i aktywnej firmy, która zarejestrowana została przed 1 stycznia 2015 r.
- Roczny obrót firmy z roku 2014 lub 2015 musi wynosić przynajmniej 100 tys. euro.
- Uczestniczka jako osoba fizyczna lub firma założona/współzałożona przez uczestnika musi otrzymywać (lub otrzymywała w przeszłości) fundusze europejskie lub krajowe na badania i innowacje (lub z innych źródeł wyszczególnionych w regulaminie).

Kryteria przyznawania nagrody to m.in.:
- oryginalność i zbywalność opracowanego produktu lub usługi świadczonej przez firmę uczestniczki
- ekonomiczne znaczenie produktu/usługi dla Europy
- społeczne znaczenie produktu/usługi dla Europy
- zaawansowanie naukowe innowacji

Nagrody
Pierwsza nagroda: 100.000 €
Druga nagroda: 50.000 €
Trzecia nagroda: 30.000 €
Czwarta nagroda: 20.000 €

Termin zgłoszeń: 3 listopada 2016 r., do godz. 17.

Więcej informacji

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacjiemail: researchersineurope@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/research/Directorate General for Research and InnovationEuropean CommissionB-1049 BrusselsBelgiumtel.: +32 2 29 911111