Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego

Fundator: Parlament Europejski - Biuro Informacyjne
Deadline: Czekamy na nowy termin

 

Parlament Europejski Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu zapraszają młodych ludzi ze wszystkich państw członkowskich UE do udziału w konkursie poświęconym kwestiom związanym z rozwojem UE, integracją i tożsamością europejską.

Tematyka konkursu
Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego jest przyznawana za projekty, które:
- promują porozumienie na poziomie europejskim i międzynarodowym;
- sprzyjają rozwojowi wspólnego poczucia europejskiej tożsamości oraz integracji;
- proponują wzorce postępowania młodym ludziom w Europie i przedstawiają praktyczne przykłady tworzenia przez Europejczyków jednej społeczności.

Projekty mogą obejmować różnego rodzaju wydarzenia skierowane do młodych ludzi, wymiany młodzieżowe lub projekty internetowe o wymiarze europejskim.

Warunki uczestnictwa:
- Konkurs jest otwarty dla osób w wieku 16-30 lat;
- Uczestnicy muszą być obywatelami lub mieszkańcami jednego z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej;
- Zgłoszenia można składać indywidualnie lub grupowo; projekty grupowe i międzynarodowe można zgłaszać w tylko jednym kraju;
- Do konkursu należy zgłaszać projekty, których realizacja już się rozpoczęła lub zakończyły się/ zakończą się w okresie 1 stycznia 2017 r. - 29 stycznia 2018 r.

Procedura selekcji
Laureat Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego zostanie wyłoniony w dwuetapowej procedurze.
- Etap pierwszy: krajowe jury, złożone z co najmniej dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego i z jednego przedstawiciela organizacji młodzieżowych, dokona wyboru jednego krajowego laureata w każdym z 28 państw członkowskich.
- Etap drugi: europejskie jury, złożone z trzech posłów do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz czterech przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie (Aachen), wyłoni zwycięzcę konkursu spośród 28 projektów zgłoszonych przez jury krajowe.

Nagrody:
- Nagroda dla najlepszego projektu wynosi 7500 euro, dla drugiego miejsca 5000 euro, dla trzeciego miejsca 2500 euro.
- Przedstawiciele wybranych 28 projektów krajowych zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w Aachen (Niemcy) 8 maja 2018 r.
- Nagrody dla trzech najlepszych projektów zostaną wręczone przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przez przedstawiciela akwizgrańskiej Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego.
- W ramach nagrody trzej laureaci otrzymają zaproszenie do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego (w Brukseli lub Strasburgu).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 19 lutego 2018 r.

Więcej informacji o zasadach znajduje się na stronie internetowej oraz w Biurach Informacyjnych Parlamentu Europejskiego w Polsce
 

W 2018 r. pierwszą nagrodę zdobył projekt z Polski: Worcation 2018: dwutygodniowe międzynarodowe spotkanie młodzieży o charakterze worcampu. Uczestnicy  z Niemiec, Polski, Włoch, Ukrainy oraz Francji w wieku 16-26 lat brali udział w warsztatach związanych są tematycznie z historią II wojny światowej, na przykładzie jeńców więzionych w tym okresie w Stalagu VIII w Görlitz (Zgorzelcu).

Fundator

Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiegoemail: info@karlspreis.dewww: http://www.karlspreis.de/Grashaus, Fischmarkt 352062 AachenGermanytel.: +49 (0)241 - 40 17 770fax: +49 (0)241 - 40 17 771

Koordynator

Parlament Europejskiwww: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/information_offices.htmlrue Wiertz 60 / Wiertzstraat B-1047 Bruxelles / Brusseltel.: +32 / (0) 2 28 4 21 11