Europejski konkurs innowacji społecznych

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu
Deadline: Czekamy na nowy termin

Organizowany przez Komisję Europejską konkurs wspierający poszukiwanie najlepszych rozwiązań w zakresie innowacji społecznych związanych z obszarem przedsiębiorczości i zatrudnienia.Tematyka zgłoszeń
Temat przewodni konkursu to „Nowe drogi rozwoju”, a celem zgłaszanych projektów powinny być działania (narzędzia, produkty itd.), dotyczące szeroko rozumianej  innowacyjności społecznej związanej z obszarem przedsiębiorczości i zatrudnienia, odnoszące się do europejskiego modelu rozwoju (przykładowe kategorie opisane są na stronie organizatora).Zgłoszenia mogą być oryginalnymi pomysłami lub stanowić próbę połączenia lub nowego sposobu wdrożenia istniejących rozwiązań (nie mogą być jednak ich dokładną kopią).Kryteria uczestnictwa
Konkurs jest otwarty dla wszystkich (osób, organizacji lub grup) zamieszkałych i działających na terenie Unii Europejskiej lub w krajach, które podpisały z UE umowę o uczestnictwie w programie Horizon 2020 (lista krajów).

Pomysły i propozycje mogą składać zarówno organizacje non-profit, jak i firmy, z dowolnego sektora. Można zgłaszać więcej niż jeden pomysł lub być partnerem w innych zgłoszeniach.Jak aplikować
Zgłoszeń należy dokonywać poprzez stronę internetową konkursu, w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej, jednak preferowane są zgłoszenia w języku angielskim.

Nagrody
Spośród zgłoszeń wyłonieni zostaną finaliści, a następnie przyznane zostaną maksymalnie 3 równorzędne nagrody o wartości 50.000 euro każda (challenge prizes). Następnie konkurs zostanie ponownie otwarty i spośród wyłonionych półfinalistów wybrany zostanie jeszcze jeden laureat (impact prize), również uhonorowany nagrodą w wysokości 50.000 euro.Półfinaliści konkursu otrzymają również wsparcie w postaci mentoringu i pomocy we wdrażaniu proponowanych rozwiązań.Termin zgłoszeń upłynął: 8 maja 2015 r. (o godz. 12 CET).
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Więcej informacji

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824