Euroscola - konkurs dla młodzieży

Fundator: Biuro Parlamentu Europejskiego
Deadline: 2020-12-15

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w którym nagrodą jest wizyta w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Euroscolę organizuje Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
- etap I: quiz internetowy z wiedzy o Unii Europejskiej na stronie Euroscoli
- etap II: zadanie kreatywne w formie filmu, fotoreportażu, eseju lub memu.

Maksymalna liczba punktów z quizu wynosi 60. Do drugiego etapu przechodzą grupy, które uzyskały minimum 50%, czyli 30 punktów. Niezależnie od konkursu można roziwązywać quiz próbny na osobnym zestawie pytań.

Kto może uczestniczyć
Uczniowie szkół średnich w wieku 16-18 lat. Dofinansowanie otrzymuje grupa licząca 2 nauczycieli i min. 10, a maks. 24 uczniów.

Nagroda
Nagrodą w konkursie jest dofinansowany wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w roku szkolnym 2020/21 na spotkanie Euroscoli. W Strasburgu młodzież bierze udział w symulowanej sesji plenarnej "prawdziwego" Parlamentu Europejskiego, pracuje w "komisjach", głosuje nad "rezolucjami" i cały czas posługuje się językiem obcym, kontaktując się przy tym z rówieśnikami z całej Europy. Wysokość dofinansowania pokrywa koszty wyjazdu. Szkoły, które pojechały na Euroscolę w roku szkolnym 2019/20 nie będą brane pod uwagę w obecnym konkursie

Terminy
Quiz dostępny jest w dniach: 2 grudnia (godzina 6:00) - 15 grudnia 2020 r. (godzina 23:59).
Na stronie Euroscoli dostępny jest quiz próbny (nie wymaga rejestracji).

Więcej informacji

Fundator

Parlament Europejskiwww: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/information_offices.htmlrue Wiertz 60 / Wiertzstraat B-1047 Bruxelles / Brusseltel.: +32 / (0) 2 28 4 21 11