Fundusz stypendialny „Podaruj mi szkołę”

Fundator: Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia
Deadline: Czekamy na nowy termin

Fundusz stypendialny  wspierający materialnie ubogą młodzież w drodze do wiedzy. Regularne stypendia mają za zadanie pomóc w ukończeniu szkoły średniej i studiów.

Stypendium otrzymuje około 600 młodych osób. Stypendia przyznawane są według kolejności zgłoszeń, w miarę pozyskania darczyńców.

Dla kogo przeznaczone jest stypendium
Uczniowie ostatniej klasy gimnazjum, uczniowie liceum i studenci pierwszych 4 lat studiów, uzyskujący dobre wyniki w nauce i będący w skrajnie trudnej sytuacji materialnej.

Kto może aplikować
Zgłoszenie może przesłać zarówno osoba indywidualna, jak i organizacja czy instytucja.

Wysokość stypendium
Od 100 do 250 zł w przypadku uczniów gimnazjów i szkół średnich, od 100 do 350 zł w przypadku pozostałej młodzieży.

Zasięg terytorialny stypendium zależny jest od wpłat sponsorów, ale w założeniu obejmuje wszystkie regiony Polski.

Wpłaty
Wpłacającym środki finansowe proponowane są dwie formy wpłat – na konkretną osobę lub wpłata ogólna na rzecz Funduszu, z informacją zwrotną dla kogo zostały przeznaczone środki.

Więcej informacji

Fundator

Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życiaemail: fundacja@chlebzycia.org.plwww: http://chlebzycia.org/fundacja/Jankowice 3827-530 Ożarówtel.: (15) 839 30 60