Georgia Rotary Student Program

Fundator: Fundacja Rotariańska
Deadline: Czekamy na nowy termin

Stypendium na roczny pobyt w USA na jednym z uniwersytetów w stanie Georgia.Dofinansowane działania:
Trzy amerykańskie Dystrykty Rotary fundują co roku ok. 80 stypendiów dla kandydatów z całego świata na roczne studia na jednym z uniwersytetów w Georgia .

Kto może się ubiegać o fundusze:
O stypendium mogą się ubiegać osoby stanu wolnego w wieku 18-25 lat, które nie studiowały wcześniej w USA. Wymagana jest rekomendacja Prezydenta Klubu Rotary lub Gubernatora Dystryktu, w którego skład wchodzi Polska. Stypendia GRSP są dostępne także dla dzieci i krewnych Rotarian.Wysokość dofinansowania:
Stypendium pokrywa czesne, koszt podręczników, zakwaterowanie i wyżywienie. Stypendysta musi sam ponieść koszty za przelot samolotem w obie strony oraz za roczne ubezpieczenie.

Termin składania wniosków upłynął: 1 października 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji na stronie
: http://www.grsp.org/

Fundator

Klub Rotariańskiemail: info@rotary.org.plwww: http://www.rotary.org.pl

Koordynator

Fundacja Rotariańskawww: http://www.rotary.orgRotary InternationalOne Rotary Center1560 Sherman Ave.Evanston, IL 60201-3698, USAtel.: +1 866-976-8279