GFPS - Semestralne stypendia w Niemczech

Fundator: Fundacja Współpracy-Polsko-Niemieckiej
Deadline: Stały nabór

Stypendia semestralne dla polskich studentów i doktorantów przyznaje GFPS- Polska i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Dofinasowane działania:
Stypendia przyznawane przez GFPS obejmują okres 5 miesięcy. Stypendium może zostać przyznane na semestr letni, trwający w Niemczech od kwietnia do sierpienia, lub na semestr zimowy, trwający od października do końca lutego.

Stypendyści GFPS mogą studiować w takich miastach jak: Akwizgran, Berlin, Bochum, Bonn, Brema, Drezno, Fryburg, Hamburg, Heidelberg, Getynga, Kolonia, Lipsk, Marburg, Moguncja, Monaster, Monachium, Ratyzbona, Tybinga i in. W miarę możliwości preferencje stypendystów co do miejsca studiów są brane pod uwagę, ale nie zawsze te życzenia mogą być spełnione.

Kto może ubiegać się o fundusze:
O stypendium mogą ubiegać się studenci III, IV i V roku studiów, którzy nie ukończyli 30 roku życia, oraz asystenci i słuchacze studium doktoranckiego, których wiek w chwili składania wniosku nie przekracza 32 lat.

Wysokość dofinansowania:
Wartość stypendium fundowanego przez GFPS i GFPS-Polska obejmuje m.in. miesięczne stypendium w wysokości 500-550 euro oraz udział w dwóch czterodniowych seminariach.

Najbliższy termin składania wniosków upłynął: 31 marca 2016 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora

Kandydaci na stypendium w semestrze letnim następnego roku mogą składać aplikację do 31 października roku poprzedzającego, natomiast starający się o stypendium na semestr zimowy - do 31 marca roku, w którym wyjazd miałby się odbyć.

Więcej informacji

Fundator

GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniejemail: info@gfps.plwww: http://www.gfps.pl ul. Staniewicka 1003-310 Warszawatel.: +48 505 025 395

Koordynator

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiejemail: beata@fwpn.org.plwww: http://www.fwpn.org.plul. Zielna 3700-108 Warszawatel.: +48 22/ 338 62 00