Google - program stypendialny im. Anity Borg

Fundator: Google
Deadline: Czekamy na nowy termin

Stypendia dla studentek kierunków związanych z informatyką i inżynierią komputerową, osiągających wyróżniające się wyniki w nauce.Stypendium wspiera kobiety sudiujące na kierunkach informatycznych. Kandydatki zostaną ocenione m.in. na podstawie osiągnięć w nauce oraz przesłanego eseju (400-600 wyrazów). Pod uwagę zostaną wzięte również umiejętności liderskie przyszłych stypendystek.

Kto może ubiegać się o stypendium
Kobiety studiujące na kierunkach związanych z informatyką i inżynierią komputerową, na ostatnim roku studiów licencjackich, na studiach magisterskich lub doktoranckich, osiągające wyróżniające się wyniki w nauce.

Procedura aplikowania
Lista wymaganych dokumentów i procedura aplikowania znajdują się na stronie organizatora.Wysokość dofinansowania
Stypendium wynosi 7000 euro lub ekwiwalent tej kwoty, przyznawane jest na rok akademicki 2016/17.

Termin składania wniosków upłynął: 31 grudnia 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

Fundator

The Google Anita Borg Memorial Scholarshipemail: anitaborgscholars-emea@google.comwww: http://www.google.com/anitaborg-emea/