Grant na badania naukowe w Norwegii (Moblility Grant)

Fundator: StudyInNorway.no
Deadline: Czekamy na nowy termin

Mobility Grant to dofinansowanie przyznawane przez portal StudyInNorway.no na badania naukowe w Norwegii dla studentów języka i/lub kultury norweskiej, studiujących poza jej granicami.

Celem programu jest umożliwienie osobom studiującym na kierunkach związanych z językiem i literaturą Norwegii możliwość realizacji badań naukowych w jednej z norweskich uczelni lub instytucji naukowych.

Kto może ubiegać się o grant
Studenci studiów magisterskich lub doktorskich na kierunku filologia norweska lub innych studiów związanych z językiem i literaturą Norwegii, kształcący się na uczelni w kraju innym niż Norwegia.

Wysokość grantu
Grant pokrywa koszty pobytu i prowadzenia badań w Norwegii i wynosi 10 092 NOK na miesiąc. Grant nie pokrywa kosztów podróży do/z Norwegii, ale osoby udające się do jednego z trzech najbardziej wysuniętych na północ regionów kraju otrzymają dodatkowo grant podróżny w wysokości 1000 NOK.

Czas pobytu w Norwegii: od jednego do trzech miesięcy.

Termin aplikowania upłynął: 31 marca 2016 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora

Więcej informacji

Fundator

Study in Norwaywww: http://studyinnorway.no