Indeks Start2Star - stypendia dla maturzystów

Fundator: Fundacja im. Lesława Pagi
Deadline: Czekamy na nowy termin

Stypendia dla maturzystów z ubogich rodzin zamierzających podjąć studia na wyższej uczelni przyznaje Fundacja im. Lesława Pagi. Głównym celem programu "Indeks Start2Star" jest zapewnienie wybranej grupie 20 najzdolniejszych maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, środków finansowych na odbycie studiów. Dotychczas ze stypendium skorzystało już 140 osób.

Kto może ubiegać się o fundusze
Osoby ubiegające się o stypendium powinny spełniać następujące kryteria:- są uczniami ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej i w bieżącym roku szkolnym przystąpią do zdawania egzaminu maturalnego,
- po uzyskaniu świadectwa maturalnego będą starać się o przyjęcie na wyższą uczelnię,
- ich miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie wynosił mniej niż 1000 PLN przez ostatnie dwa lata podatkowe,
- ich średnia ocen na świadectwie ukończenia przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej jest wyższa niż 4,0,
- aktywnie działają po zajęciach lekcyjnych,
- po ukończeniu studiów zobowiążą się przez 5 lat będą pracować w Polsce.Wysokość dofinansowania
Stypendium wynosi 1300 zł brutto. Stypendium przyznawane jest na cały okres trwania studiów. W przypadku studiów dwustopniowych, Kapituła może przedłużyć przyznawanie stypendium na okres trwania uzupełniających studiów magisterskich.Ze stypendium mogą zostać pokryte następujące koszty:
koszty utrzymania studenta w miejscu studiowania,
koszty związane z nauką,
koszty uczelni obciążające studenta,
inne wzajemnie ustalone koszty dodatkowe.Termin składania wniosków (I etap) upłynął: 15 maja 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

Fundator

Fundacja im. Lesława A.Pagiemail: sekretariat@paga.org.plwww: http://www.paga.org.plul. Książęca 4, pokój 803000-498 Warszawatel.: (22) 537 73 33fax: (22) 537 73 34