Indeks Start2Star - stypendia dla maturzystów

Fundator: Fundacja im. Lesława Pagi
Deadline: 2020-05-16

Stypendia dla maturzystów z niezamożnych rodzin zamierzających podjąć studia. 

Głównym celem programu "Indeks Start2Star" jest zapewnienie wybranej grupie maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, środków finansowych na odbycie studiów. Stypendium możę dotyczyć studiów na uczelni prywatnej.

Kto może ubiegać się o fundusze
Osoby ubiegające się o stypendium powinny spełniać następujące kryteria:

- są uczniami ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej i w bieżącym roku szkolnym przystąpią do zdawania egzaminu maturalnego,
- ich miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie wynosił mniej niż 1500 zł przez ostatnie dwa lata podatkowe,
- ich średnia ocen na świadectwie ukończenia przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej jest wyższa niż 4,0,
- wykazują się aktywnością pozaszkolną,
- uczestniczą w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym.

Wysokość dofinansowania
Stypendium wynosi średnio 1600 zł brutto. Stypendium przyznawane jest na cały okres trwania studiów. W przypadku studiów dwustopniowych, Kapituła może przedłużyć przyznawanie stypendium na okres trwania uzupełniających studiów magisterskich.

Ze stypendium mogą zostać pokryte następujące koszty:
- koszty utrzymania studenta w miejscu studiowania,
- koszty związane z nauką,
- koszty uczelni obciążające studenta,
- inne wzajemnie ustalone koszty dodatkowe.

Termin składania wniosków: 17 maja 2020 r. 

Więcej informacji

Fundator

Fundacja im. Lesława A.Pagiemail: sekretariat@paga.org.plwww: http://www.paga.org.plul. Książęca 4, pokój 803000-498 Warszawatel.: (22) 537 73 33fax: (22) 537 73 34