Konkurs "Droga na Harvard"

Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę systemu administracyjnego, opisy niektórych programów grantowych znajdujących się w naszej bazie mogą wyświetlać się w niepoprawny sposób. Krajowe Biuro Eurodesk Polska dokłada wszelkich starań, żeby prawidłowy widok programów został przywrócony w możliwie najkrótszym czasie.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
Krajowe Biuro Eurodesk Polska
Fundator: Harvard Club of Poland
Deadline: Czekamy na nowy termin

Droga na Harvard to konkurs adresowany do uczniów, studentów oraz absolwentów, którzy chcieliby studiować na uczelniach amerykańskich, zwłaszcza na Uniwersytecie Harvarda. Nagrodą główną jest wyjazd 4 laureatów na dziesięciodniowy pobyt w USA z wizytą na Uniwersytecie Harvarda.

Celem konkursu jest promowanie wśród Polaków idei studiowania na renomowanych uczelniach zagranicznych, w szczególności na Harvardzie, podniesienie poziomu wiedzy na temat wymagań, jakie uczelnia stawia kandydatom oraz zwrócenie uwagi na możliwości uzyskania pomocy finansowej przeznaczonej dla najzdolniejszych.

Konkurs składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich polega na złożeniu aplikacji i napisaniu eseju, w którym kandydaci mają za zadanie opisać swoje osiągnięcia, zainteresowania i plany na przyszłość. Kandydaci powinni wyróżniać się osiągnięciami naukowymi, sportowymi czy artystycznymi, a także działalnością społeczną. Organizatorzy spośród nadesłanych prac wybiorą 30 najlepszych, których autorzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Na ich podstawie Kapituła Konkursu wybierze 15 osób, którzy uzyskają tytuł Laureata Konkursu Droga na Harvard oraz otrzymają zaproszenie na Galę Finałową, podczas której zostaną ogłoszeni Laureaci Nagrody Głównej.

Kto może wziąć udział:
- uczniowie podstawowych klas VII i VIII
- uczniowie gimnazjów
- uczniowie szkół średnich
- studenci uczelni państwowych i prywatnych
- absolwenci

Termin zgłaszeń: 22 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji

Fundator