Kultura – Interwencje

Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę systemu administracyjnego, opisy niektórych programów grantowych znajdujących się w naszej bazie mogą wyświetlać się w niepoprawny sposób. Krajowe Biuro Eurodesk Polska dokłada wszelkich starań, żeby prawidłowy widok programów został przywrócony w możliwie najkrótszym czasie.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
Krajowe Biuro Eurodesk Polska
Fundator: Narodowe Centrum Kultury
Deadline: 2018-05-15

Wsparcie projektów upowszechniających dorobek kultury, wzmacniających tożsamość i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, zwiększających obecność kultury w życiu społecznym oraz upamiętniających polskie dziedzictwo historyczne.

Koncepcja programu jest oparta na założeniu, że uczestnictwo w kulturze sprzyja podnoszeniu kompetencji społeczeństwa, tworzeniu warunków do rozwijania aktywności twórczej i przygotowaniu obywateli do aktywnego udziału w różnych formach życia społecznego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie
Wnioski mogą składać samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.

Dofinansowywane działania
- organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw (wraz z katalogami), koncertów, happeningów, spektakli (teatralnych, muzyczn6ych itd.), realizacja działań animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
- organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
- nagrania audio-video, rejestracja video-spektakli, filmów (w tym dokumentalnych), wydanie publikacji, wydanie czasopism, dokumentacja, archiwizacja, udostępnianie oraz popularyzowanie dorobku kultury;
- organizacja kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych;
- organizacja rekonstrukcji historycznych oraz wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym;
- organizacja uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.

Termin realizacji projektów
Projekty można realizować maksymalnie do 20 listopada 2018 r., a w zależności od naboru, od: 31 marca, 29 czerwca, 30 sierpnia, 29 października 2018 r.

Budżet programu: 10 mln zł.

Jak aplikować
Wnioski należy składać poprzez system EBOI (https://eboi.nck.pl)

Minimalna kwota, o jaką można wnioskować wynosi 5 000 zł (przy wkładzie własnym nie mniejszym niż 25% zaplanowanego budżetu). Kosztem własnym nie może być praca wolontariusza, ale można wykazać koszty związane z jego ubezpieczeniem, wyżywieniem bądź kosztami podróży służbowych (w takim wypadku wymagane jest podpisanie z wolontariuszem umowy o wolontariacie). Z przyznanego grantu nie można dokonywać zakupu środków trwałych. W uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być podniesione do kwoty 100%. Maksymalna kwota, o jaką można wnioskować to 300 000 zł.

Terminy składania wniosków
W 2018 r. przewidziane są 4 nabory:
1. - do 14 lutego;
2. - do 15 maja;
3. - do 16 lipca;
4. - do 14 września.

Więcej informacji

Fundator

Narodowe Centrum Kulturyemail: nck@nck.plwww: http://www.nck.plul. Płocka 1301-231 War­sza­watel.: (22) 21 00 100fax: (22) 21 00 101