Kultura – Interwencje

Fundator: Narodowe Centrum Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Wsparcie projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Koncepcja programu jest oparta na założeniu, że uczestnictwo w kulturze sprzyja podnoszeniu kompetencji społeczeństwa, tworzeniu warunków do rozwijania aktywności twórczej i przygotowaniu obywateli do aktywnego udziału w różnych formach życia społecznego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie
Wnioski mogą składać samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.

Dofinansowywane działania
- organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw (wraz z katalogami), koncertów, happeningów, spektakli (teatralnych, muzyczn6ych itd.), realizacja działań animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
- organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
- nagrania audio-video, rejestracja video-spektakli, filmów (w tym dokumentalnych), wydanie publikacji, wydanie czasopism, dokumentacja, archiwizacja, udostępnianie oraz popularyzowanie dorobku kultury;
- organizacja kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych.

Termin realizacji projektów
Zadania mogą być realizowane w okresie 18 maja - 30 listopada 2015 r.

Budżet: 5 mln zł.

Maksymalne kwoty dotacji:
- 150.000 zł dla projektów, w których wkład własny jest nie mniejszy niż 25% zaplanowanego budżetu;
- 250.000 zł dla projektów, w których wkład własny jest nie mniejszy niż 50% zaplanowanego budżetu.

Minimalna kwota, o jaką można wnioskować wynosi 15.000 zł (przy wkładzie własnym nie mniejszym niż 25% zaplanowanego budżetu).Termin składania wniosków upłynął: 17 kwietnia 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

Fundator

Narodowe Centrum Kulturyemail: nck@nck.plwww: http://www.nck.plul. Płocka 1301-231 War­sza­watel.: (22) 21 00 100fax: (22) 21 00 101