Nagroda dla Młodego Europejczyka Roku

Fundator: Europejski Parlament Młodzieży
Deadline: Czekamy na nowy termin

Celem działania Fundacji jest wspieranie młodych ludzi w rozwijaniu postaw odpowiedzialności i świadomości politycznej oraz wspieranie procesów integracji europejskiej. Fundacja Młoda Europa im. Heinza Schwarzkopfa powstała w 1971 r. w Hamburgu. Działania Fundacji w Europie Wschodniej koordynuje jej biuro w Berlinie.

Nagroda dla Młodego Europejczyka Roku
Od 1991 r. Fundacja wspiera Europejski Parlament Młodzieży (EYP). Celem istnienia EYP jest promowanie wymiaru europejskiego w edukacji oraz oferowanie uczniom i studentom w wieku 16-22 lata możliwości uczestniczenia w praktycznych i budujących doświadczeniach edukacyjnych.

Każdego roku Fundacja, we współpracy z Europejskim Parlamentem Młodzieży, przyznaje nagrodę dla "Młodego Europejczyka Roku". Do nagrody tej zgłaszane są osoby w wieku 18-28 lat, które w szczególny sposób włączyły się w działalność na rzecz komunikacji i integracji europejskiej. W ramach nagrody przyznaje się kwotę w wysokości 5000 euro, którą można wykorzystać na odbycie 6-miesięcznego stażu w biurze posła Parlamentu Europejskiego lub innej instytucji europejskiej. Nagrodę można również przeznaczyć na finansowanie projektu promującego integrację europejską

Termin składania aplikacji: 15 grudnia 2017 r.

Więcej informacji

Fundator

Europejski Parlament Młodzieżyemail: info@eypej.orgwww: http://www.eypej.orgSophienstr. 28-29D-10178 BerlinGermanytel.: +49 30 97 00 50 95fax: +49 30 97 00 50 96

Koordynator

Fundacja im. Heinza Schwarzkopfaemail: info@schwarzkopf-stiftung.dewww: http://www.heinz-schwarzkopf-stiftung.de/Schwarzkopf-Stiftung Junges EuropaSophienstr. 28 - 2910178 Berlintel.: 0049 - 30 - 280 95 146fax: +49 030 280 95 150