Nagroda Jamesa Dysona

Fundator: James Dyson Foundation
Deadline: Czekamy na nowy termin

Nagroda Jamesa Dysona to międzynarodowa nagroda w dziedzinie projektowania i wzornictwa przemysłowego (design award), obejmująca 18 krajów, przyznawana przez Fundację Jamesa Dysona. Misją fundacji jest wsparcie oraz zachęcenie młodego pokolenia projektantów do kreatywności oraz poszukiwania nowych wyzwań i rozwiązań.

Temat roku 2014: Zaprojektuj coś, co rozwiąże jakiś problem

Kwalifikowalność
W konkursie mogą brać udział prace zgłaszane przez studentów i absolwentów (najpóźniej 4 lata po ukończeniu studiów) kierunków: projektowanie, wzornictwo przemysłowe, inżynieria (product design, industrial design and engineering), którzy studiują bądź studiowali w jednym z wymienionych krajów: Australia, Austria, Belgia, Kanada, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Japonia, Malezja, Holandia, Nowa Zelandia, Rosja, Singapur, Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA.Nagrody
Nagroda główna (międzynarodowa)
- 45.000 USD dla studenta lub zespołu studentów (do czterech członków)
- 15.000 USD dla jego/jej/ich wydziału na uczelni
- certyfikat

Dwa międzynarodowe wyróżnienia:
- 7.500 USD każde
- certyfikaty

Nagrody dla zwycięzców krajowych:
- 3.500 USD dla każdego zwycięzcy
- certyfikaty

Jak aplikować:
Zgłoszenie powinno mieć formę profilu projektu, który należy przesłać za pomocą strony internetowej konkursu. Profil projektu powinien zawierać szkice i wizerunki modeli i prototypów pokazujące proces badań i rozwoju projektu (łącznie z badaniami i przygotowaniem do produkcji). Przed przesłaniem materiałów należy się zarejestrować na stronie James Dyson Award.

Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął: 7 sierpnia 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji na stronie: www.jamesdysonaward.org