Nagroda Maksa van der Stoela

Fundator: Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Deadline: Czekamy na nowy termin

Nagroda w wysokości 50 tys euro ustanowiona przez państwo holenderskie dla osób indywidualnych, organizacji i instytucji z krajów OBWE, które znacząco przyczyniły się do poprawy mniejszości narodowych w ich kraju.Nagrodę Stoela przyznaje państwo holenderskie raz na dwa lata osobie indywidualnej, instytucji lub  organizacji pozarządowej za wyjątkowe osiągnięcia poprawiające sytuacje mniejszości narodowych w krajach OBWE. Nagroda wynosi 50 tys euro.Nagrodę ustanowiło w roku 2001 holenderskie ministerstwo spraw zagranicznych, aby uhonorować  pierwszego  Wysokiego Komisarza ds. mniejszości narodowych OBWE, który przez dwie kadencje pełnił funkcję Ministra Spraw Zagranicznych Holandii.Kto może ubiegać się o nagrodę
Nagroda przyznawana jest osobom, grupom i instytucjom, które znacząco przyczyniły się do poprawy mniejszości narodowych w ich kraju; kandydatury do nagrody należy zgłaszać misji  terenowej OBWE w swoim kraju lub przedstawicielstwu OBWE w Wiedniu.Nominacje mogą wręczać tylko stali przedstawiciele państw członkowskich OBWE, instytucje OBWE i misji terentowych.Termin zgłoszeń upłynął: 1 kwietnia 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatoraWięcej informacji