Nagroda Roku dla Młodego Naukowca

Fundator: Międzynarodowe Forum Transportu OECD
Deadline: Czekamy na nowy termin

Międzynarodowe Forum Transportu przyzna Nagrodę Roku dla Młodego Naukowca, której celem będzie podkreślenie znaczenia badań nad transportem – co wynika z istotnego wpływu takich badań na rozwój sektora transportu.Kto może aplikować
Naukowcy poniżej 35 roku życia, którzy podjęli swoje badania w: przedsiębiorstwie, instytucji, uczelni lub firmie doradczej (i/lub konsultingowej), zlokalizowanych w jednym z krajów członkowskich Międzynarodowego Forum Transportu (należy do nich także Polska).Od aplikujących wymaga się złożenia oryginalnego opisu osiągnięć badawczych, które w wyjątkowy sposób przyczyniły się do rozwoju transportu, w dziedzinie włączania społecznego i rozwoju ekologii. Praca powinna tym samym odpowiadać tematowi konkursowemu (Green and Inclusive Transport).Praca konkursowa może zawierać analizę każdego aspektu powiązań pomiędzy sektorem transportu a zmieniającym się kontekstem ekonomicznym, społecznym, socjologicznym, a także historycznym, geograficznym, demograficznym oraz politycznym.Jak aplikować
Kandydaci powinni przesłać formularz zgłoszeniowy, obejmujący krótkie streszczenie opisu w języku angielskim lub francuskim (maksymalnie 200 słów) i kompletny opis, poprzez e-mail, do: Michel.Violland@oecd.org, z kopią do: Julie.Pailliez@oecd.org.

Nagrody
Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 5000 euro, będzie również zaproszony do udziału w ceremonii rozdania nagród, która odbędzie się w Lipsku, w Niemczech, podczas Międzynarodowego Forum Transportu, w terminie od 18 do 20 maja 2016 roku.Termin zgłoszeń upłynął: 15 stycznia 2016 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji