Nagrody Marco Biagiego dla młodych naukowców

Fundator: Fundacja Marco Biagiego
Deadline: Czekamy na nowy termin

Międzynarodowe stowarzyszenie dzienników zajmujących się tematyką prawa pracy (IALLJ: International Association of Labour Law Journals), stanowiące konsorcjum 21 wiodących czasopism z zakresu prawa pracy z całego świata, jest sponsorem corocznej nagrody dla najlepszej pracy dotyczącej tematyki związanej z prawem pracy (o charakterze międzynarodowym lub porównawczym), napisanej przez młodego uczonego.Na patrona nagrody wybrano Marco Biagiego, wybitnego adwokata, doradcę włoskich ministrów. Był jednym z założycieli stowarzyszenia ADAPT. Zginął w zamachu terrorystycznym.

Kto może się ubiegać
Doktoranci, studenci zaawansowanych kierunków zawodowych (III stopnia) oraz pracownicy akademiccy prowadzący badania i będący na wczesnym etapie kariery zawodowej mogą składać dokumenty (rozprawy doktorskie) dotyczące prawa pracy, stosunków pracy, w aspekcie międzynarodowym i/lub porównawczym – opracowane w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim; ich objętość nie powinna przekraczać 12.500 wyrazów, łącznie z przypisami i aneksem.

Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej na dwa adresy mailowe: lavoroediritto@unife.it (Lavoro e diritto) oraz willborn@unl.edu (Labor Law & Policy Journal).

Zwycięzca (lub zwycięzcy) zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich prac posiedzeniu Stowarzyszenia w 2015 r. w Leuven, w Belgii.

Termin składania wniosków upłynął: 31 marca 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji