Nauka z wynagrodzeniem w Brandenburgii

Fundator: Branderburskia Administracja Podatkowa i Finansowa
Deadline: Czekamy na nowy termin

Nauka połączona z praktyką na kierunku finansowo-ekonomicznym w Brandenburgii w Niemczech – dla absolwentów szkół gimnazjalnych oraz średnich, z wynagrodzeniem.Nauka w Brandenburgii obejmuje:
- 2-letnią szkołę zawodową (dla absolwentów gimnazjum) kończącą się uzyskaniem tytułu ekonomisty finansowego oraz
- 3-letnie dualne studia, zakończone otrzymaniem tytułu dyplomowanego ekonomisty finansowego.Dwuletni okres nauki zawodu podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną. W ciągu dwóch lat kształcenie teoretyczne w Krajowej Szkole Finansów w Königs Wusterhausen zajmuje 8 miesięcy. Praktyczna nauka zawodu trwa łącznie 16 miesięcy w jednym z Urzędów Finansowych w Brandenburgii. Nauka zaczyna się we wrześniu każdego roku.Uposażenie kandydackie: 1015,43 euro miesięcznie (dla osób stanu wolnego, bez dzieci; stan na 1.07.2014 r.)Więcej informacji znajduje się w polskojęzycznej broszurze.Trzyletnie dualne studia odbywają się z jednej strony w jednym z Urzędów Finansowych w Brandenburgii, z drugiej zaś na Wyższej Szkole Zawodowej Finansów (Fachhochschule für Finanzen) w Königs Wusterhausen. Zajęcia prowadzone są w języku niemieckim. Studia rozpoczynają się w październiku każdego roku. Na czas studiów studenci zatrudnieni jako urzędnicy – na czas określony.Wynagrodzenie miesięczne: 1067,97 euro (dla osób stanu wolnego, bez dzieci; stan na 1.07.2014 r.)Więcej informacji znajduje się w polskojęzycznej broszurze.Po uzyskaniu wykształcenia możliwa jest dalsza droga kariery zawodowej w Branderburskiej Administracji Podatkowej i Finansowej, której zadania realizowane są przez dwustopniowo zorganizowane struktury. Najwyższym organem finansowym jest Ministerstwo Finansów z siedzibą w Poczdamie. Najważniejszymi jednostkami obsługującymi mieszkańców jest 14 Urzędów Finansowych (odpowiedników Urzędów Skarbowych) w Brandenburgii, które odpowiedzialne są za ustalanie wysokości i pobieranie podatków.Nowoczesna Wyższa Szkoła Zawodowa Finansów w Königs Wusterhausen dysponuje kampusem z salami ćwiczeń, salami wykładowymi, dużą biblioteką oraz możliwościami spędzenia czasu wolnego. Zakwaterowanie i wyżywienie zapewniane są w kampusie w Königs Wusterhausen za umiarkowaną odpłatnością podczas kształcenia teoretycznego i w czasie trwania grup kształcenia. W czasie kształcenia praktycznego w jednym z Urzędów Finansowych o zakwaterowanie i wyżywienie należy zatroszczyć się samodzielnie.Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.mdf.brandenburg.de/sixcms/detail.php/640052
 

Fundator

Wyższa Szkoła Zawodowa Finansów w Brandenburgiiemail: afz-kw@fhf.brandenburg.dewww: http://www.afz-kw.brandenburg.de/Aus- und FortbildungszentrumKonigs WusterhauseSchillerstrase 615711 Konigs WusterhauseNiemcytel.: 03375 672-0